Slider 01Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Васпитачи, медицинске сестре, стручни сарадник, директор, сарађују са родитељима примењујући различите облике сарадње као што су:

1. Индивидуални саветодавни рад

2. Родитељски састанци

3. Радионице за родитеље

4. Акције са родитељима

5. Предавања на теме које занимају родитеље у оквиру програма ,,Дан за родитеље"

6. Информативни материјали: плакати, информатори, сајтови,

На основу анализе потреба у протеклој години утврђено је да су теме и облици сарадње на којима је највише потребно радити следећи:

- Индивидуални разговори са родитељима (преузми документ)

- Радионице са родитељима (преузми документ)

- План родитељских састанака (преузми документ)

- Акције са родитељима (преузми документ)

- Едукативни и информативни материјали (преузми документ)