Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
СРЕДЊА ВАСПИТНА ГРУПА
Средња јаслична група у Гучи има 23-је деце, рођених од 01.03.2011. до 01.03.2012. године. Од тог броја њих 19 је похађало млађу васпитну групу, док је четворо новоуписано.

Васпитачи у групи су:

Милкица Дмитрић, васпитач
Ђурђа Шушић
, васпитач