Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА 2
Предшколскагрупа 2 у Лучанима има 14-оро деце, рођених од 01.03.2009. до 01.03.2010. године. Сви су похађали старију васпитну групу.

Васпитач у групи је:

Миланка М. Ружић, васпитач