Slider 01Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља је саветодавни огран установе, који обавља послове у складу са законом и Статутом Предшколске установе „Наша радост“. Мандат Савета траје једну радну годину и чини га 19 чланова:

ГУЧА

1. Иван Терзић, млађа јаслена
2. Тамара Урошевић, старија јаслена
3. Катарина Илић, млађа
4. Владан Кузмановић, средња
5. Катарина Јовановић, старија
6. Данијела Радовановић, ППП1
7. Слађана Зоћевић, ППП2

ЛУЧАНИ

8. Славица Ристивојевић, млађа јаслена
9.  Јелена Веланац, старија јаслена
10. Душица Марковић, млађа
11. Дрина Јаћимовић, средња
12. Иван Јањић, старија
13. Биљана Урошевић, ППП1
14. Драгана Танасијевић, ППП2
ДРАГАЧИЦА

15. Саша Седларевић, предшколска
КАОНА

16. Марина Ружичић, предшколска
ПУХОВО

17. Марија Димитријевић, предшколска
КОТРАЖА

18. Александар Плазинић, предшколска
ГОРАЧИЋИ

19. Александар Плазинић, предшколска
КОТРАЖА

20. Весна Јанковић, мешовита група