Slider 01Slider 02Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Припремни предшколски програм у оба објекта, почиње са радом 01.09.2015. године, општим родитељским састанком, коме су присуствовали родитељи, васпитачи, директор и стручни сарадник.
Наведени терени, четворочасовни програм почели су са радом од 01.09. 2015.  године,  а рад ће се одвијати до краја школске године.

    • По завршеном припремном програму, деци се издају  Уверења о завршеном и редовном похађању истог, оверен од стране  Установе, о чему се води евиденција у свесци издатих исправа.
    • План рада васпитног програма ће се заснивати на подзаконским актима Министарства просвете.