Slider 01Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@open.telekom.rs
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 
ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
Васпитно образовни рад у 2014/15. години одвијаће се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, Предшколског програма Предшколске установе, Развојним планом Установе и Годишњим планом рада Установе за 2014/15. године. Приоритетни задаци у реализацији васпитно образовног рада биће:
 • Одржавање и унапређивање физичког здравља деце
 • Обезбеђивање повољних утицаја на општи развој организма детета
 • Стварање услова за општи развој кретања, правилно држање тела и овладавање моториком
 • Пружање помоћи у стицању самосталности
 • Подстицање у стварању слике о себи и стицању поверења у своје спшособности
 • Усвајање основних моралних вредности и норми понашања
 • Подстицање и неговање природне радозналости
 • Подстицање развоја говора и богаћење комуникације као средства за стицање искуства и знања
 • Стварање повољне средине за учење и развој
 • Праћење развојних индивидуалних карактеристика
 • Успостављање што боље сарадње на свим нивоима односа учесника у васпитно – образовном раду
 • Свеобухватан развој деце
 • Професионални развој и стручно усавршавање васпитача за креаторе своје праксе
 • Подстицати и развијати сарадњу са родитељима, релевантним установама у локалној заједници и окружењу
 • Структуирање простора и прилагођавање разноврсним потребама и интересовањима деце
 • Подстицати игру код деце у процесу васпитања
 • Увођење иновација у свим областима васпитно образовне делатности
 • Подстицати тимски рад у домену планирања, реализације и евалуације васпитног процеса
У школској 2014/15 год. Установа у свим васпитним група ради по моделу Б.

Циљеве и активности којима се доприноси аспектима развоја можете погледати овде.

 The case is more than 99.9% pure gold, which is a rolex replica sale delight to serious gold lovers. Bulova was able to develop a special forging process for gold to make it rolex replica sale hard enough so that the gold wasn't too soft as a watch case material. Inside the watch is a simple Swiss automatic movement, and as a highly limited piece.There is something very satisfying about taking one of the world's most iconic functional sport watches and rolex replica sale producing it with an all gold case and bracelet. The unique mixture communicates status as well as rolex replica sale sensibility at the same time. In truth, there are many versions of the classic replica watches Omega Speedmaster and many of them are available in 18k gold. This is the newer rolex replica sale Speedmaster 57 Co-Axial Chronograph model replica watches uk that includes a few desirable features, including an in-house made Omega mechanical chronograph movement, as well as looks inspired by the original Speedmaster in a 41.5mm wide case.