Slider 01
 

Предшколска установа
"Наша радост"
Tel/fax: 032 817 339
Tel/fax: 032 819 494
E-mail: vrticlucani@mts.rs
E-mail: nasaradostlucani@gmail.com
Web: www.vrticlucani.edu.rs 

 

 

 Пројекат СУПЕР
Пројекат ,,Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији“ - SUPER, реализоваће се у нашој и у још педесет мањих предшколских установа у земљи. Циљ пројекта је обезбеђивање континуитета реформских промена у предшколском васпитању и образовању у Републици Србији развијањем квалитета предшколског васпитања и образовања, као дела циклуса целоживотног учења. Очекивани резултати пројекта су: јачање професионалних капацитета јединица локалне самоуправе за планирање и управљање предшколским васпитањем и образовањем; јачање професионалних компетенција практичара у предшколским установама за квалитетно инклузивно васпитање и образовање; унапређивање законодавног оквира за предшколско вапитање, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању и Основама програма предшколског васпитања и образовања. Пројекат SUPER се реализује из ИПА предприступних фондова ЕУ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ надлежно за уговарање пројката. Установе које су укључене у пројекат осим подршке васпитачима у реализацији Основа програма предшколског васпитања и образовања ,,Године узлета“, добиће и дидактичка средства и опрему за успешну реализацију програма. Други део пројекта односи се на оснаживање локалне заједнице у циљу израде стратегије за развој предшколског васпитања и образовања на нивоу општине. Локална самоуправа је формирала тим који ће испитати потребе предшколске установе и донети адекватан Акциони план у циљу повећања обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем на ниво од најмање 75% од укупног броја деце и побољшањe квалитета васпитно-образовног рада у предшколским установама. Повећање обухвата деце неким обликом предшколског васпитања и образовања вршиће се отварањем мешовитих група у сеоским срединама, проширењем капацитета у објектима у Лучанима и Гучи. Један од приоритета је и запошљавање стручног кадра васпитача и медицинских сестара. Стратегија ће пратити нове основе предшколског програма васпитања и образовања „Године узлета „ које ће се примењивати у нашој установи од радне 2022/23. године.
 
Наставак пројекта SUPER

Друга фаза пројекта

SUPER Пројект подршке реформи система предшколског васпитања и образовања (SUPER) је другој фази, након обуке ментора (стручних сарадника), обуке су реализоване и за васпитаче . За васпитаче из наше установе обука је одржана 19. и 20. септембра, трећи дан обуке онлајн семинар одржан је од 12. до 16.октобра. Кроз обуку васпитачи су се бавили инспиративном средином за интегрисано учење, сам циљ едукације је развијање квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама о учењу деце на раним узрастима. Реализација пројекта је увод у примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања. Период до 2022. када је примена основа програма обавезна, васпитачи ће искористити за што бољу припрему, кроз различите видове едукације и хоризонталне размене искуства добре праксе са својим колегиницама које већ нови програм примењују.